Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XII. évfolyam 1. szám
Kiemelt hírek

Beszámolók és ingatlanügyek is napirendre kerültek

Beszámolók és ingatlanügyek is napirendre kerültek
2021. december 01. szerda, 08:48

Több mint húsz napirendi pont került a képviselő-testület elé a novemberi ülésen, amelyet az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően maszkban tartottak meg.

Az ülés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadásával kezdődött, Huszár Gábor polgármester és a képviselő-testület több tagja beszámolt az elmúlt hetek eseményeiről és az elvégzett tevékenységekről.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló ismertette az év eddigi időszakában történt költségvetési-gazdálkodási folyamatokat. A tájékoztató azt mutatja, hogy a terveknek megfelelően alakul a költségvetés bevételi és kiadási oldala.

Napirendre került az önkormányzat Energia-racionalizálási programterve teljesítéséről szóló beszámoló, a 2022-2027. közötti időszakra vonatkozó Energetikai Stratégiai Terv és a 2022. évi Energia-racionalizálási programterv elfogadása is. A legutóbb elfogadott energia racionalizálási programterv teljesítéséről részletesen beszámolt az előterjesztés, így egyebek közt szó esett az energetikai korszerűsítések megvalósításáról akár pályázati lehetőségek kiaknázásával, akár saját forrásból fedezve, és a környezettudatosság népszerűsítéséről a lakosság körében. Elfogadták a 2022-2027. közötti időszakra vonatkozó Energetikai Stratégiai Tervet és a 2022. évi Energia-racionalizálási programtervet. Az összeállított dokumentumokból kirajzolódik egy olyan irányvonal, amelyen az önkormányzatnak és a városnak haladnia kell, ha energetikáról van szó. Törekedni kell az intézmények gazdaságos, egyre hatékonyabb működtetése feltételeinek megteremtésére, az igénybe vett energiahordozók és külső energetikai szolgáltatások lehető legtakarékosabb költségfelhasználására, illetve vizsgálni kell az alternatív energiaforrások intézmények részére történő felhasználhatóságának lehetőségeit. A tervek megvalósítása a remények szerint biztosítani tudja az önkormányzati intézmények csökkenő költségű, biztonságos energia ellátását.

Felülvizsgálták és elfogadták a lakáskoncepciót is. Fontos, hogy az önkormányzati ingatlanok minősége, komfortfokozata megfelelő legyen és akár szociális alapon, akár piaci alapon bérlik a lakásokat a szentgotthárdiak, a bérleti díj és a rezsi költsége összhangban legyen a jövedelmi viszonyaikkal. Cél, hogy a hatékony lakásgazdálkodással egy olyan rendszer működhessen, amely lehetőséget teremt a lakások optimális kiutalására és a befolyó bevételeket a több mint kettőszáz önkormányzati ingatlan karbantartására, felújítására lehessen fordítani.

A Képviselő-testület a sporttelepen elkészült multifunkciós sportcsarnok és az újonnan megvalósított Időutazó Múzeum, mint turisztikai attrakció és információs központ működtetése, továbbá a városi sportturisztikai tevékenységek koordinációjára egy új, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaságot hoz létre. A jövő év elején létrejövő Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának tervezetét jóváhagyták, a megalapításhoz szükséges törzstőkét pedig 25 M Ft-ban határozták meg. Döntöttek az ügyvezető személyéről és a felügyelő bizottság tagjairól is.

A SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolt a fizetőparkoló rendszer üzemeltetéséről, amelyet a képviselő-testület elfogadott azzal, hogy a veszélyhelyzet miatt előírt díjemelési tilalom lejárta után az A.) díjosztályba tartozó gépjárművek esetében a várakozási díj óránkénti alapdíjának változtatását meg kell vizsgálni.

A Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatójának munkabérét felülvizsgálták, ennek eredményeként - miután a próbaideje lejárt - munkabérét a korábbi ügyvezetőéhez igazították.

A képviselő-testület elfogadta a 2021. évi gördülő fejlesztési terv módosítását az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer felújítások és pótlások tekintetében.

Több ingatlanüggyel is foglalkoztak az ülésen. A Fort-Impex Kft. kérelmére indult ügyben Rábafüzes városrészi telkeket ajánlott fel az Önkormányzat megvételre a Fort-Impex Kft és a GHM Ingatlanforgalmazó Kft részére. A Széchenyi u. 18. szám alatti ingatlant az Adona-Gotthárd Kft. részére értékesítették, a Kossuth L. utcában egy raktár ingatlant pedig meghirdettek eladásra. Ingatlanvásárlási kérelem érkezett a 3822 és 3824 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére, amellyel kapcsolatban úgy döntöttek, hogy e területeket értékesítésre kijelölik. Ingatlan felajánlás is jött a novemberi ülésre, a kérelmező a saját tulajdonú házas ingatlanát felajánlotta az Önkormányzatnak azzal, hogy cserébe élete végéig tartó lakhatási lehetőséget kér egy komfortos vagy összkomfortos önkormányzati bérlakásban. A képviselők a kérelmet elviekben támogatták. A C.TESILE KFT. bérleti szerződését 2023. december 31-ig hosszabbították meg. A Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiségre nem érkezett bérleti kérelem, így újra meghirdeti az Önkormányzat az ingatlant nettó 120.000,- Ft / hó összegben. A Május 1. u. 2. 1578/2/A/13 és 1578/2/A/17 hrsz-ú garázsok bérleti szerződéseiről is határoztak.

A nyílt ülés közmeghallgatással zárult.

A képviselő-testület zárt ülés keretében ingatlanügyekről tárgyalt, valamint több kitüntetési javaslatról, így „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevelére", a „Szentgotthárdi Közművelődéséért Díjra" és a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjra" érkező felterjesztésekről is szavaztak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal