Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása
2023. március 31. péntek, 12:37

Zajlik a TOP-2.1.3-16.VS1-2021-00030 azonosítószámú „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című projekt kivitelezése. Az időjárás javulásával Máriaújfaluban dolgozik a kivitelező VÍZÉPTEK Bt., ahol a közút mellett futó nyílt árok helyett zárt csapadék-elvezető csatorna épül, megújulnak az út alatti átereszek és a járda helyreállítására is sor kerül. A környezettudatosságra figyelve a járda felújítása során a régi felbontott beton járdát ledarálva alapként használják fel az új járda alépítményében, így gyakorlatilag alig keletkezik építési törmelék.

Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészben is folynak a munkák, itt a Váci M. utca és Fagyöngy utca környezetének vízrendezése történik. A befogadó Új-patak mellékágában növényzetírtás és medertisztítás történt, U1 és U2 levezető árkokban folyik a csapadékvíz-elvezető burkolás kiépítése. A következő hetekben elkezdődik a munka a Váci M. és a Fagyöngy utcákban is.

További projekt helyszínek:

- Szentgotthárd, Május 1. út vízrendezése;

- Szentgotthárd- Zsida városrészen, a Szépvölgyi utca és a Vadvirág utcák vízrendezése;

- Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca vízrendezése.

Jóváhagyták az Önkormányzat többlettámogatási igényét, így az elnyert + 15.331.020,- Ft-tal a projekt 314.887.435,- Ft összegű támogatásból, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

További információ:

Kozó-Németh Eszter

pályázati ügyintéző

Tel: 94/553-037

E-mail: palyazat2@szentgotthard.hu

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal