Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Ismét ülésezett a szentgotthárdi képviselő-testület

Ismét ülésezett a szentgotthárdi képviselő-testület
2020. július 14. kedd, 12:37

Több mint három hónapos kihagyás után rendkívüli ülésen találkoztak a képviselő-testületi tagok. Huszár Gábor polgármester köszöntötte a képviselőket és az ülésen részt vevőket, majd egy rövid tájékoztatót tartott az elmúlt három hónapban történt eseményekről, tárgyalásokról, megbeszélésekről.

A képviselő-testület tagjai is több mindenről beszámoltak, felvetett kérdéseikre, észrevételeikre a polgármester, valamint a jegyző válaszoltak.

Első napirendi pontként Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadási beszámolóját tárgyalták meg. A Pénzügyi bizottság elnöke, Kovács Márta elmondta, hogy az előző évi gazdálkodás számbavétele fontos, a 2019-ben tervezett költségvetés jól teljesült, ehhez megköszönte minden érintett munkáját. A képviselő-testület a 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentést elfogadta, a 2019. évi pénzmaradvány felhasználása a 2020. évi rendeletmódosításban foglaltak szerint történik.

Szükséges a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítani, különösen az elfogadott zárszámadási rendeletben foglalt döntések átvezetése miatt.

A Rendelőintézet Szentgotthárd struktúraváltására irányuló előterjesztést is megszavazták. A 359/2019. (XII.23.) Korm.rendelet alapján struktúraváltás elősegítésére 10.347.200,- Ft egyszeri támogatást kapott az intézmény, amelyből elsősorban a lejárt tartozásaikat kellett kifizetni. Ezen túlmenően pedig az ellátás racionalizálására kívánja felhasználni az intézmény: a sebészeti ellátáshoz sterilizátort és fóliázógépet, az urológiára cystoscopot, a fül-orr-gégészetre fiberoscopot, a fizioterápiás ellátáshoz, gyógytornához pedig bordásfalat, kezelőágyat és tornatermi eszközöket szerezhetnek be a testület által jóváhagyott dokumentum értelmében.

Huszár Gábor polgármester jubileumi jutalma kapcsán arról döntöttek, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján pedagógusi és köztisztviselői pályán eltöltött 35 éves munkaviszonya alapján 4 havi illetményének megfelelő összegű jubileumi jutalomra jogosult.  

Pótmunkák merültek fel az Interaktív Időutazó Múzeum építése kapcsán a projekt megvalósításához szükséges saját forrást – a 145/2019. számú képviselő-testületi határozatban meghatározottakhoz képest – további + (bruttó) 20.789.687,- Ft mértékig biztosítja a 2020. évi költségvetés terhére azzal, hogy párhuzamosan a költségnövekmény biztosítására igénylést nyújt be az Irányító Hatósághoz.

Újabb pályázati lehetőség nyílt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete déli és a nyugati oldalán, valamint a belső udvarban található összesen 24 db „irodai” ablak és 30 db folyosó ablak, 8 db toronyablak felújítására és hőszigetelésére. Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 17.059.397,- Ft összegben biztosítja.

Meghosszabbították a Muraba ETT részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejét, a szervezetnek 2020. október 31-ig kell tartozását visszafizetnie az Önkormányzatnak.

Ingatlanok kérdésében is döntöttek, kezdeményezik a Magyar Állam tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Wesselényi utcai kiskertek megvásárlását. Ingatlanokat is értékesít az Önkormányzat, többek közt Máriaújfalu városrészi belterületi ingatlanokat, a Rézi Étterem előtti önkormányzati ingatlant, valamint a Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlant is, amely esetében felújításra is lehet pályázni.

Tárgyalták a Gotthárd-Therm Kft 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját is, amelyet egybehangzóan elfogadtak.

Rábatótfalu városrészen belterületbe vonási kérelemről is szavaztak, egyhangúlag jóváhagyták.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2020. július 13.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal