Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Közlemény a júniusi polgármesteri döntésekről

Közlemény a júniusi polgármesteri döntésekről
2020. június 26. péntek, 12:05

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek megfelelően június hónapban is polgármesteri határozatok születtek, amelyek meghozatala előtt minden kérdésben egyeztetett a képviselő-testület tagjaival és az adott témákban illetékes bizottságokkal. Jelen közleményünkben a 2020. június 9-i és 17-i döntésekről adunk tájékoztatást.

A polgármester június 9-én elfogadta a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartására vonatkozó előterjesztést. Ennek értelmében a múzeum és a könyvtár minden részlege a nyár folyamán folyamatosan nyitva tart. A felnőtt részleg hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 17.30-ig; a folyóirat-olvasó és médiatár hétfőtől péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00 órától 17.00-ig; a gyermekkönyvtár hétfőtől-péntekig 8.30-tól 12.00-ig és 13.00-tól 16.30-ig lesz nyitva, a múzeum pedig hétfőtől péntekig 09.00-től 15.00 óráig várja a látogatókat.

A rábafüzesi Hianz Tájházban több évtizednyi néprajzgyűjtés eredményeit állította ki a helyi német nemzetiségi önkormányzat, amelyet 2016 óta - előzetes bejelentkezés után - bárki megtekinthet. Az aktuálisan megszületett döntések alapján az itt kiállított emléktárgyak, ingóságok tulajdonjogát a Német Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen átadta Szentgotthárd Város Önkormányzatának. Az átadást követően a tájház a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum telephelye lesz. A változás kapcsán az Önkormányzat áttekintette a város közgyűjteményeinek rendszerét is, amelyben több kihívás és lehetőség is megfogalmazódik. A kapcsolódó előterjesztés szerint Szentgotthárd a helyi kulturális értékek szempontjából is érdekes település, komoly történelmi-, várostörténeti-, ipartörténeti-, vallási- és nemzetiségi értékekkel, amelyek megmutatása, hozzáférhetővé tétele fontos feladata a városnak. A fő cél, hogy a lehetőségek kiaknázásával a legtöbb muzeális értéket és műalkotást bemutathassuk Szentgotthárdon.

A polgármester elrendelte a Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívás közzétételét és az ehhez kapcsolódó bizottság felállítását, ugyanis a jelenlegi vezető megbízása lejár.

Döntés született önkormányzati ingatlanok értékesítéséről és bérbeadásáról is.

Szentgotthárd Város Önkormányzata a nem elszámolható költségek mellett is vállalja a „Kerthelyiség felújítása” című pályázat teljes előfinanszírozását és biztosítja a projekt lebonyolításához szükséges 5.408.131,- Ft önerőt.

A polgármester elfogadta a SZET Szentgotthárdi Kft. és a SZIP Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját is, döntött a 100%-os önkormányzati tulajdonú Gotthárd-Therm Kft.-nek nyújtandó 5.000.000,- Ft-os tagi kölcsönről, valamint a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére biztosítandó 250.000,- Ft-os támogatásról.

Június 17-én döntött a polgármester az önkormányzat és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményvezetője jelezte, hogy a jakabházi fiókkönyvtárban jelentősen lecsökkent a kölcsönzésszám, így a polgármester hozzájárult a jakabházi fiókkönyvtár megszűntetéséhez, illetve a dokumentumállomány és berendezések átszállításához a központi könyvtárba, valamint ehhez kapcsolódóan az intézmény alapító okiratának módosítását is jóváhagyta.

A Szentgotthárdi Honismereti Klub az idei évben hat meghatározó szentgotthárdi személyt javasolt a Halhatatlanok Aranykönyvébe. Boldog Brenner János, Desits Gyula, Mathiász Artúr, Pável Ágoston, dr. Székely Ernő és Vakarcs Kálmán a polgármester döntése értelmében hamarosan – terveink szerint az augusztus 19-én a múzeumban nyíló kiállítás megnyitójának keretében – bekerülnek az Aranykönyvbe. A Halhatatlanok Aranykönyvébe csak azok kerülhetnek be, akik már legalább ötven éve elhunytak.

Talabér Lászlóné, a Szentgotthárdi Honismereti Klub tagja javasolta az önkormányzatnak, hogy a jelenleg a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság adatbázisában szereplő szentgotthárdi sírhelyek körének bővítésére nyújtson be kérelmet a város a bizottsághoz. A hét ciszter szerzetes (Majtényi Erik, Kassuba Domonkos, Szántó Kamill, Unger Román, Légár Hugó, Berger Máté és Saád Henrik) közös sírjának, illetve Hambek Alajos, Szüts Iván, Lóskay Békény, valamint Gubicza Ákos sírhelyének a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság adatbázisába való felvételét javasolja a polgármester.

Lakossági kérelem alapján elrendelte a hatályos rendezési terv felülvizsgálatát is a polgármester.

A napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal