Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Közlemény a polgármesteri döntésekről

Közlemény a polgármesteri döntésekről
2020. december 28. hétfő, 14:19

A 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek megfelelően Huszár Gábor polgármester a veszélyhelyzet alatt minden hónapban két alkalommal dönt a várost érintő előterjesztésekről. Minden hónap 15. és 30. napjáig elkészült előterjesztésekkel kapcsolatban hoz döntéseket az azt követő napokban, és a tavasszal kialakított gyakorlatnak megfelelően ezúttal is előzetesen egyeztet a Képviselő-testület tagjaival.

A december 15-ig elkészült előterjesztések vonatkozásában több döntés is született.

A polgármester elfogadta a SZET Szentgotthárdi Kft., a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a Vasivíz ZRt., a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért; a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának volt tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke; a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző Testülete; valamint a Nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek önkormányzati tanácsnoka 2020. évi munkájáról szóló részletes, mindenre kiterjedő és alapos beszámolóit. Egyúttal köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a hatékony, jó együttműködésre 2021. évben is számít.

2020. évi tevékenységüket a városrészi önkormányzatok is bemutatták, így a polgármester elfogadta Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi önkormányzatok vezetőinek a 2020. évi munkáról szóló beszámolóit. Megköszönte a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezte ki a településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2020. évben végzett tevékenységért.

Jóváhagyta a 2021. évi belső ellenőrzési tervet, illetve a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 2020. január 1. és 2020. október 31. közötti időszakra vonatkozó tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolóját is.

Döntött a C-Tessile Kft. bérleti szerződésének meghosszabbításáról, és elrendelte a rendezési terv kérelmező beadványában foglaltak szerinti felülvizsgálatát a városi főépítész állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével, azonban ehhez az Önkormányzat pénzügyi fedezetet nem biztosít, azt a kezdeményezőnek kell állnia.

A polgármester megismerte a SZET Szentgotthárdi KFT tájékoztatóját az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás hátralékáról valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatóját az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérlőinek bérleti díjhátralékairól is.

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezetével kapcsolatban a polgármester arról döntött, hogy az csak abban az esetben köthető meg, ha a Szentgotthárdon jelenleg kialakult hulladékgyűjtési rendszer színvonala nem csökken. Ennek érdekében tárgyalásokat folytat az Önkormányzat a hulladékszállítási rendszer kialakításáért és működtetéséért felelős illetékesekkel.

Határozott arról, hogy a Lenti Hulladékkezelő Kft. díjkompenzációs kérelmét elfogadja és a természetes személyektől igazoltan összegyűjtött, elszállított és ártalommentesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után 2021. január 01-től 1.413 Ft/m3 +ÁFA díjkompenzációt biztosít az Önkormányzat a szolgáltató részére.

Németh Imre – akit családi kötelékek kötnek Farkasfához – kérelemmel fordult a polgármesterhez, amelyben részletezte, miként szeretnék feltárni és bemutatni az 1950-es években Farkasfán történteket. Az események kutatása, illetve a kommunizmus áldozatainak tiszteletére rendezendő emlékállítás támogatásra érdemes kezdeményezés. A kutatás sokrétű történészi munkát igényel, helyi, magyar és külföldi (Belgrád, Szlovénia) szálak fölgöngyölítésének igényével. Az eredmények alighanem alkalmasak lesznek egy tanulmánykötet összeállítására és megjelentetésére is. Ezen túlmenően a farkasfai városrészen egy majdani emlékezőpont kialakítása is a célok között szerepel. A polgármester 500.000,- Ft támogatást biztosít a kezdeményezéshez, amelynek megvalósításába a Szentgotthárdért Közalapítvány és a szentgotthárdi Honismereti Klub is bekapcsolódhat.

Támogatta a Dolgos Díszfaiskola Kft és a Támis Rent Kft. mint a szentgotthárdi termelői piac üzemeltetőinek kérelmét, így ellenérték fejében önkormányzati tulajdoni hányadok hasznosítási jogát átengedi.

Hozzájárult a Muraba ETT részére 5.000.000 Ft tagi kölcsön folyósításához annak érdekében, hogy a szervezet a 2021. évi munkáját megkezdhesse.

A napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal