Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 3. szám
Kiemelt hírek

Lendületben a pályázatírás – sajtótájékoztatót és tanösvény-átadót tartottak

Lendületben a pályázatírás – sajtótájékoztatót és tanösvény-átadót tartottak
2021. május 06. csütörtök, 19:30

Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt időszakban nem kevés pályázati fejlesztést valósított meg. A munka nem állt meg, a Hivatalban folyamatosan dolgoznak az új projekteken. Huszár Gábor polgármester - V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő jelenlétében - 2021. május 06-án tartott tájékoztatót a pályázati aktualitásokról, amelynek keretében – friss aktualitásként - átadták a ciszterciek mindennapjait bemutató tanösvényt is.

A Vidékfejlesztési Program keretében kiírt „Térségi turisztikai attrakciófejlesztés", VP6-19.2.1.-68-2-17 kódszámú projekt egyik eleme a ciszterciek mindennapjait bemutató tanösvény kiépítése volt, amelynek során hét darab, rendhagyó módon döntött kivitelű, nyitott kódex megjelenésű információs tábla került ki a várkertbe. Az állomásokból 5 db a ciszterek mindennapi életével kapcsolatos információkat tartalmazza. Egy a színház mellett, az egykori középkori monostor megmaradt falrészletei környezetében áll - ez az állomás a középkori monostort mutatja be, kifejezetten erre a célra most készített rekonstruált látványrajzok segítségével. A további állomások a ciszterciek gazdálkodását, kertészkedését, monostorbeli életét, pihenését és szokásait ismerteti. Egy további állomás a templom előtt, a Nagyboldogasszony templom előtti Mária utat jelző információs kő környezetébe került - ez a nemzetközi zarándokútról és az abban Szentgotthárd jelentőségéről ad tájékoztatást.
Különlegessége, hogy a helyszíneket egy internetes quiz-játék is összeköti és a kapcsolódó webes felületen további érdekességek is találhatók a ciszterek mindennapjairól. A négy nyelvű fejlesztés nem csupán a turistákat, de a helyi lakosságot is megszólítja, összekötve őket a város történelmét-szellemiségét alapjaiban meghatározó ciszterci örökséggel.
Huszár Gábor köszönetet mondott az alkotóknak, így Molnár Piroskának és Honismereti Klub tagjainak a szöveges tartalmak elkészítésében való közreműködésért, a Virtuart Kft-nek a grafikai munkáért és a 3D-ben elkészített, mindig aktuálisan tájolt térképért. Csilinkó Gábornak a quiz játék informatikai hátterének kidolgozásáért, a VÉ-KO Kft-nek és a cég munkatársának, Gyécsek Mónikának a középkori monostor látványterveinek elkészítéséért, továbbá Dr. Dobos Adriennek a pályázat lebonyolításáért.

A továbbiakban szó esett az Időutazó Múzeum nagyprojekt állásáról is. Az Önkormányzat 2017-ben nyújtotta be az Interaktív IDŐutazó Múzeum létrehozására irányuló pályázatát a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című TOP felhívásra, amely kizárólag turisztikai fejlesztések megvalósítását támogatta. A projekt célja egy olyan, országosan is egyedülálló élmény-múzeum létrehozása, amely nem csupán a városban lévő turisták tartalmas időtöltéséhez járul hozzá, de önmaga okán is vendégeket csábít Szentgotthárdra, sőt, a helyi lakosoknak és diákoknak is szórakoztató élményt nyújt. A város történelmét rendhagyó módon bemutató produkció mellett egy kávézót is kialakítanak az alsó szinten, amely kiállítási térként és városi turisztikai információs központként is funkcionálhat majd, helyi termék és ajándéktárgy vásárlási lehetőséggel. A fejlesztés a történelmi városkép javításához is hozzásegíti a várost, hiszen a kivitelezés egy olyan városközponti, műemlék környezetben lévő, korábbi ciszter épület átalakítását célozta meg, amely a projekt előtt már romos, életveszélyes állapotban volt.
A projekt építészeti kialakításával kapcsolatban jelentős többletköltségek merültek fel. Más pályázatoknál is tapasztalható módon a benyújtástól a megvalósításig eltelt évek alatt az építőipari árak, anyagköltségek jelentős mértékben emelkedtek, továbbá a több mint kettőszáz éves, régi, háromszintes épület felújítása során több, előre nem látható építészeti többletmunka is jelentkezett. A Képviselő-testület és az önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága - figyelembe véve a műszaki ellenőri és főépítészi/tervezői alátámasztó véleményeket is - az emelkedett költségek elfogadása mellett döntött.
Mint más korábbi önkormányzati projektek esetében (óvodabővítés, Arany iskola energetikai felújítás, Kossuth úti útfelújítás), az Önkormányzat itt is élt a felmerülő költségnövekmény megigénylésének lehetőségével. A kirendelt igazságügyi műszaki szakértő ellenőrzését, majd jóváhagyását követően a 1140/2021. (III. 27.) Korm. határozat alapján a költségnövekmény igénylést Magyarország Kormánya támogatta, ezzel is hozzásegítve a várost a beruházás megvalósításához.

V. Németh Zsolt elmondta, hogy kevés olyan város van az országban, mint Szentgotthárd, ahol ennyi projekt és beruházás valósulhat meg. Hangsúlyozta, hogy a legtöbb fejlesztés esetében a város értékként tekint a múltra és a történelmi örökség elemeit is beemeli.

A továbbiakban Huszár Gábor és dr. Sütő Ferenc, az Ifjúsági Tanács elnöke friss hírként bejelentették, hogy nyert a BMX freestyle pálya kialakítására benyújtott pályázat. Az Önkormányzat az ifjúsági koncepció aktualizálásai előtt mindig kérdőívvel fordult a helyi fiatalsághoz annak érdekében, hogy felmérje az aktuális igényeket. Már évekkel ezelőtt kirajzolódott, hogy meg kellene teremteni a feltételeit egy helyi ifjúsági szabadidőpark - gördeszkapark kialakításának a városban. Erre tekintettel hosszabb ideje figyelték már a pályázati lehetőségeket, illetve kapcsolatban álltak az Aktív Magyarország Program képviselőivel is. 2021 februárjában nyílt lehetőség pályázatot benyújtani az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által meghirdetett Országos Bringapark Program felhívására.
A kedvező elbírálásnak köszönhetően az Önkormányzat még idén egy BMX freestyle pályát alakít ki a városi sporttelepen. Megfelelő alépítmény és burkolat, egy BMX „S" moduláris rendszerű freestyle pálya (6 eszközből álló), továbbá napelemes pályavilágítás kiépítése valósul meg. A projekt összköltsége 23.000.000, - Ft, a finanszírozást fele-fele arányban biztosítja a Program és az Önkormányzat.
A pálya megépítésével a fiatalok igényeinek kielégítéséről és az egészséges szabadidő eltöltés feltételeinek megteremtéséről, a mozgásban gazdag, sportos életmódot népszerűsítéséről kíván gondoskodni a város. A helyet - a sporttelep nyitvatartási idejében - bárki térítésmentesen használhatja majd. A tervek szerint a pálya helyszíne lehet a sportágat népszerűsítő bemutatóknak és versenyeknek is.

Mindezeket követően Huszár Gábor elmondta, hogy az elmúlt hónapokban más pályázati projektek is megvalósultak vagy megvalósítás alatt állnak éppen, az alábbiak szerint:
- A szentgotthárdi színház alsó szinten lévő vendégöltözői és a hozzájuk tartozó vizesblokkok komplex felújítása, továbbá színházi hang- és fénytechnikai eszközök (hangfalak, lejátszóberendezés, reflektor) beszerzése valósult meg idén az elnyert LEADER pályázat keretében.
- A Kubinyi programra benyújtott önkormányzati pályázatnak köszönhetően nemrég mind a négy szinten megtörtént a Pável Ágoston Múzeum hűtő-fűtő klímarendszerének kialakítása.
- A tavaly elnyert HUNGARIKUM pályázat megvalósítása is javában zajlik, már a nyomdában van „Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma" című könyv és készül egy hagyományos és egy különleges virtuális kiállítás is a települési értékekről.
- A „Tisztítsuk meg az országot!" felhíváson elnyert projekt keretében két olyan farkasfai erdőterület megtisztítására került sor a közelmúltban, amelyen illegálisan lerakott hulladékok halmozódtak fel.
- A tavaly megvalósult projektben nem volt lehetőség a kolostorépület összes nyílászárójának cseréjére, ezért egy újabb sikeres pályázatnak („Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") köszönhetően már az asztalosműhelyben készülnek a déli és a nyugati oldalon, valamint a belső udvarban található, az önkormányzati feladatellátást szolgáló új kolostorablakok.
- A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című, TOP-1.4.1-19 kódszámú felhíváson elnyert támogatásból hamarosan új tornaszobával bővül a Tótágas Bölcsőde. A projekt további jelentős felújítási és átalakítási munkákat is magában foglal az intézményt tekintve, illetve új parkolóhelyek is készülhetnek a főbejárati kapun belül.
- A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége partnerségével elnyert TOP támogatásnak köszönhetően idén megújul a Hársas tó környezete: új zsindelytetős és támlás padok kihelyezése és a tó környéki kavicsos sétány felújítása mellett fedett kerékpártároló is készül, illetve - többek között - megvalósul a strand villamos energia ellátásának kiépítése is.
- Elnyert LEADER projekt keretében idén nyárra helyreállítják az egykori művelődési ház udvarát is a régi kerthelyiséghez hasonló módon.
- Az Alpokalja Kemping újabb fejlesztésére is támogatást nyert a város: az Aktív Magyarország programért felelős kormánybiztos döntése értelmében a nyári turista szezonra csónakházat alakítanak ki, továbbá faház-szállások és közösségi főzőhely is épül a szentgotthárdi kemping területén.
- Az Aktív Magyarország program keretében elnyert támogatásnak is köszönhetően -Körmend város partnerségével -hamarosan vadvízi túrázásra alkalmas kenuk és egyéb vízi sport eszközök beszerzése is megtörténik.
- A város sikeresen szerepelt a Településfásítási Programon is, amelynek során a belváros május közepén több helyen facsemetékkel bővül: településünkre összesen 30 db növény kerül (kislevelű hársfák, díszalma és díszkörtefák).

A polgármester hangsúlyozta, a fentiek mellett több pályázatot is benyújtottak az elmúlt időszakban, kedvező elbírálás esetén az alábbi fejlesztések is megvalósulhatnak a következő időszakban:
- a HUNGARIKUM idei felhívására benyújtott pályázat kedvező elbírálása esetén Szentgotthárd nevezetes személyeiről kiadvány és a Hivatal folyosóján állandó kiállítás készülhet, a város jellegzetes épületeire pedig információs táblák kerülhetnek, amelyek felhívják a figyelmet a történetükre és egykori nevezetes lakóikra, valamint bemutatják az épületekben egykor folyó tevékenységet.
- „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-fejlesztése" címmel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó felhívásra nyújtott be pályázatot az önkormányzat. A projekt keretében az intézmény fűtéskorszerűsítésére és egy gyermekmosdó, öltöző felújítására kerülhet sor - két korábbi nyertes pályázatból az épület többi 8 db gyermekmosdóját már teljesen felújították, már csak ez van hátra az épületen belül.
- A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra összeállított és benyújtott pályázat célja a szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése a városrészekre is kiterjedően: Rábatótfalu Fagyöngy u. -Váci M. u., Zsida Szépvölgyi u.- Vadvirág u., Május 1. u. Rábakethely Mikes Kelemen utca és Máriaújfalui út környezetének vízrendezése is a célok között szerepel.
- Megyei finanszírozási keretből megvalósul a Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész kerékpár- és gyalogút építés műszaki tervezése.
- Az EMMI Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszerében a szentgotthárdi színház épület infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat a fénykorszerűsítést és a függönyhajtás korszerűsítést, a komplex nézőtér felújítását, a bejárati ajtó cseréjét, a villamos betáplálás emelését és új riasztó rendszer kiépítését célozza.
- a megnyílt Városi Civil Alap keretében a helyi egyesületek közreműködésével benyújtott pályázatok (tekepálya tetőszerkezet felújítás, Máriaújfalusi művelődési ház homlokzati hőszigetelése) is elbírálásra várnak.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Képek