Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Megtartotta áprilisi ülését a képviselő-testület

Megtartotta áprilisi ülését a képviselő-testület
2024. április 29. hétfő, 10:47

A Képviselő-testület áprilisi ülése a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, illetve a polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával kezdődött.

A fő napirendi pontok között megtárgyalták a közrend, közbiztonság helyzetét. A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse részletekbe menő tájékoztatást adott az elmúlt évben ellátott feladatairól, statisztikai adatairól és eredményeiről. A beszámolóban olvasható, hogy tavaly összességében csökkent a bűncselekmények száma Szentgotthárdon, és nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, amely kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét. A vagyon és közrend elleni bűncselekmények száma kissé emelkedett ugyan, a személy elleni és a közlekedési bűncselekmények száma a felére esett vissza. A csalások száma viszont az előző évekhez képest kiemelkedően magas volt. A napirendi pont keretében vehette át Dombóvári Gergő r. zászlós az Év Szentgotthárdi Rendőre díjat Huszár Gábor polgármestertől.

A 2023. évi zárszámadás elfogadása előtt Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke összegezte az előző év zárszámadásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, majd Csendesné Kóbor Ildikó, az önkormányzat könyvvizsgálója elmondta, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, pénzügyi kereteit megfelelően használta fel. A 2023. évre is jellemző fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat likviditása, a feladatok ellátása biztosított volt.

Napirendre kerültek a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - így a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft., a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. és a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. - 2023. évi zárszámadásai, amelyek után a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) beszámolója került napirendre, a város turisztikai cselekvési tervének aktualizálása mellett.

Az előző ülésen már megtárgyalt térítési díjakat (személyes gondoskodás, bölcsőde) most foglalták önkormányzati rendeletbe, majd módosították a lakáscélú támogatásokról szóló 9/2019. (III.28.) önkormányzati rendeletet is. Az első lakáshoz jutók támogatása esetében a jogosultsági feltételeknél a felső jövedelmi határt nettó 480.000,- Ft-ra, a vagyontárgyak együttes értékét 14.000.000,- Ft-ra emelték meg, illetve nőtt az igényelhető önkormányzati támogatás összege is 1.000.000.-Ft-ról 1.200.000,- Ft-ra. Ezáltal mostantól többen és magasabb önkormányzati támogatást kaphatnak.

Az Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulást, az abban részt vevő 15 önkormányzatot, továbbá valamennyi önkormányzati és társulási intézményt is ellenőrzi. A testület a 2023. évi belső ellenőri „Éves Ellenőrzési Jelentést" megismerte, az abban leírtakat elfogadta, hasonlóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és készenléti szolgálat munkaügyi szabályszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos belső ellenőrzési jelentéshez.

Áttekintették az önkormányzati energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámolót, amely egyebek mellett megállapította, hogy - a fejlesztéseknek és intézkedéseknek köszönhetően - az előírt megtakarítás (10 %-os) a távhőszolgáltatásnál nagy biztonsággal teljesült, hiszen a fűtési szezon vége előtt (március végi adatokkal) közel 50 %-os energiafelhasználás megtakarítást értek el. További épületenergetikai fejlesztésekről is döntöttek: a Városi Gondozási Központ napelemes rendszerének kiépítésére, a szentgotthárdi színház padlásszigetelésére, a háziorvosi rendelő napelemes rendszerére, a tekepályán (a most kiépített napelemes rendszerhez) hőszivattyús klímaberendezések telepítéséhez és a rábatótfalui művelődési házban energetikai jellegű felújításokra (kodenzációs gázkazán, padlás födém hőszigetelése, bejárati ajtók cseréje, a világítás korszerűsítése) 35 M Ft-os keretösszeget hagytak jóvá a képviselők.

Nyertes pályázati program keretében a Szentgotthárd-Haris vasúti megállónál gyalogos vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda épül hamarosan Felsőliget utcai csatlakozással. Ehhez önkormányzati tulajdonában lévő terület átadására is szükség van, amelyet térítésmentesen biztosított is a testület a projektgazda Szentgotthárdi Ipari Park Kft. számára.

Tulajdonosi hozzájárulást adtak ahhoz, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. egy távirányítású rézsűkaszát szerezzen be 36 havi törlesztésű, zárt végű pénzügyi lízing finanszírozás formájában.

Mint tulajdonos, a fürdőt üzemeltető Gotthárd Therm Kft. éves beszámolójának könyvvizsgálatával és a könyvvizsgálói vélemény kibocsátásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a Rating & Audit Könyvvizsgáló Minősítő és Finanszírozási Tanácsadó Kft.-t bízták meg a következő 5 évre.

Elfogadták a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft javadalmazási szabályzatát is, majd sor került a civil szervezeteket és városrészeket támogató alap idei első felosztására. A képviselő-testület minden beérkezett kérelmet támogatott, így a következő időszakban - több mint 1,1, millió Ft önkormányzati támogatásból - egyebek közt horgászverseny, népdalkör-találkozó, Rába-parti piknik, a városi kutyafuttató előkészítését támogató rendezvény, kirándulás a szombathelyi Kalandvárosba, soproni fúvószenekari fellépés, Civil nap és főzőverseny, Nemzeti összetartozás napja, Senior örömtánc programjai, természetfilm vetítése általános iskolások számára, a kethelyi főződélután megszervezése és a zsidai városrészi kultúrház fejlesztése valósulhat meg. A Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség nyári hittantáborát, a III. Béla Szakképző Iskola családi napját, illetve a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola gyermek- és diáknapját is támogatták mindösszesen közel egy millió Ft összegben, ennek fedezetéül azonban nem a civil alapot, hanem a költségvetési tartalékot jelölték meg, illetve az Arany iskola programjához Huszár Gábor 100.000,- Ft támogatást nyújt a polgármesteri keret terhére.
Aktualizálták egyes, az önkormányzat és a tőle feladatokat átvállaló civil szervezetek közötti megállapodásokat, majd a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartását hagyták jóvá az intézményvezető javaslatai alapján.

A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztályának kérelmét is megtárgyalták, és támogatták a tervezett sporttelepi beruházások, úgy, mint a labdarúgó edzőpálya és a műfüves labdarúgó pálya világításkorszerűsítésének, továbbá a labdarúgó nagypálya korlátcseréjének megvalósítását. A rendelkezésre álló TAO és MLSZ támogatást kiegészítve 4.876.611,- Ft önkormányzati forrást biztosítanak mindezen fejlesztések megvalósításához.

A Gotthárd-Therm Kft-nél jelentkező magas kifizetetlen energiaszáláinak rendezéséhez segítséget nyújt az önkormányzat 26 millió forint tagi kölcsön biztosításával a költségvetésben tervezett működési keretösszeg terhére azzal, hogy a kölcsön év végéig - a kintlévőségek behajtása, illetve a várhatóan magasabb nyári bevételek eredményeképpen - visszafizetésre kerül.

Az ülésen ingatlanügyekről is döntöttek, majd zárt ülés keretében az önkormányzati cégek ügyvezetőinek javadalmazásáról tárgyaltak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal