Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Megtartotta idei első ülését a Képviselő-testület

Megtartotta idei első ülését a Képviselő-testület
2020. január 31. péntek, 16:51

A Képviselő-testület idei első ülése szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásával vette kezdetét.

Huszár Gábor polgármester beszámolójának végén megemlékezett a napokban elhunyt Dr. Morva Miklósról, aki halála előtt egy értékes porcelánkészletet hagyott a városra, amely jelentős épületeinket ábrázolja.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadását hosszas egyeztetések előzték meg. A polgármester arról tájékoztatott, hogy nem lesz könnyű éve Szentgotthárdnak, ennek egyik oka a várható állami elvonások mellett a befolyó iparűzési adó csökkenése, bár az Opel Szentgotthárd Kft. idei fejlesztéseinek hatásai már érezhetőek lesznek. Ugyanakkor az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások nőnek, és ezeken – az évek alatt felépített – jóléti feladatellátásokon nem kíván változtatni a város, ezt a szolgáltatási rendszert a továbbiakban is működtetni kívánja.

Kovács Márta, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő, jól előkészített költségvetés állt össze. Részletekbe menően tájékoztatta a képviselőket a különböző költségvetési tételekről.

Döntöttek a hivatali dolgozók cafetériájáról is. Megszavazták a bölcsődei gondozási díj kedvezményeinek bővítését (a díj alól mentesül minden család, vagy gyermekét egyedül neveleő szülő, aki szentgotthárdi lakcímmel és magyarországi bejelentett munkahellyel rendelkezik). Javasolták, hogy a fejlesztések, beruházások tekintetében a Városüzemeltetés állítson fel fontossági sorrendet. Támogatták a MURABA ETT tagi kölcsön biztosítására irányuló kérelmét és megszavazták, hogy a stabilitási törvény alapján a 2020. évben adósságot keletkeztető ügylethez előzetes adatszolgáltatást nyújtson be az önkormányzat 200 millió Ft összegig.

Foglalkoztak a város kommunikációs stratégiájával is, amely elsősorban a közszolgálati kommunikációt és annak kapcsolódó területeit öleli fel. A stratégia a jelenlegi helyzet bemutatása mellett a jövőbeni terveket is meghatározza, a cél pedig az, hogy mind a városlakók, mind pedig a Szentgotthárdra látogatók könnyen hozzájuthassanak a számukra releváns információkhoz.

A Sportkoncepció felülvizsgálata is napirendre került, amelynek keretében elfogadták a sportszervezetekben folyó tevékenységről szóló beszámolót, megtárgyalták a sportfinanszírozás kérdését is, valamint áttekintették a sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos feladatokat is.

A Szombathelyi Tankerületi Központ nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz az úszásoktatáshoz kapcsolódóan, a Képviselő-testület arról határozott, hogy a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőt üzemeltető Gottahrd Therm Kft. 80.000,- Ft/hó összegért, a gyógy-úszásoktatás tekintetében 20.000,- Ft/hó összegért biztosítsa az uszodát a 2020. január 01-től 2020. június 15-ig tartó időszakban.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására pályázat kiírásáról döntött a fenntartó, mivel a jelenlegi igazgató kinevezése lejár.

„El nem mondott történetek” címmel pályázat benyújtásáról határoztak, ahol a pályázó az önkormányzat, a megvalósítás pedig – kedvező elbírálás esetén - a MURABA ETT koordinálásával történik majd. A projekt önrészét is az önkormányzat biztosítja. A Szombathelyi Egyházmegye által is támogatott pályázat elsődleges célja a modernkori vértanúk emlékezetére tervezett szentgotthárdi látogatóközpont megalapozása. A projekt keretében végzett kutatás és konferencia feldolgozná a vértanúk történetét, illetve ennek kapcsán a határsávok zártságának és a vértanúság körülményeinek és hatásainak összefüggéseit. A megvalósításba bevont partnerek útján több országban is megismerik Brenner János vértanú történetét, alakját. A kutatás 4 országot fedhet le, összesen 11 partnerrel számolva 5 országból és változatos specializációval. Az ifjúságra nagy hangsúlyt helyez a projekt, ifjúsági „csere” program is megvalósulhat Szentgotthárdon, továbbá egy olyan mobil-mozgatható kiállítás is, amely vándorkiállításként több településre is eljuthatna.

A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosítását követően az első lakáshoz jutók 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatását is egyhangúlag támogatták a képviselők. 

A Képviselő-testület kinyilvánította együttműködési szándékát arra vonatkozóan, hogy a Holistic Solar Hungary Kft. a városban „Holistic Solar” önálló napelemes energiatermelő és energiatároló rendszert telepítsen. Ennek előfeltétele a telepítéssel kapcsolatos jogszabályi környezet tisztázása, illetve a berendezés alkalmazhatóságát igazoló a mindenkori hazai jogszabályok szerinti minősítési dokumentáció bemutatása, illetve az egyéb hatósági engedélyek megléte. Erre a célra az önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékában 3,8 millió Ft összegű keretet biztosítottak.

Döntöttek földrészletek belterületbe vonásáról és ingatlanvásárlásra irányuló kérelem is napirendre került. A többek között a termelői piacot is üzemeltető RA-HU-MI 2012 Kft-től kapott értékesítési ajánlat kapcsán az üzemeltető által készítetett értékbecslés mellett a képviselő-testület is értékbecslést készíttet.

Labritz Béla alpolgármester a légszennyezettséggel kapcsolatban az Egyebek napirendi pont alatt hangsúlyozta, hogy a város levegőjének minősége nem kifogásolható, minden adat – amely az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján is elérhető – határérték alatti. Megnyugtatta a lakosságot, hogy az illetékes szervek – amennyiben indokolt – megteszik a szükséges intézkedéseket, erről azonban nincs szó. 

Az ÉPBEST KFT. Szentgotthárd, József A. u. 30. alatti ingatlan hasznosításához kapcsolódó kérelmét és a Vas Megyei Önkormányzat felé megküldendő kitüntetési javaslatokról szóló előterjesztést zárt ülésen tárgyalták.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2020. január 30.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal