Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Megtartotta idei utolsó ülését a Képviselő-testület

Megtartotta idei utolsó ülését a Képviselő-testület
2019. december 13. péntek, 12:40

Az idei utolsó képviselő-testületi ülésen a napirendi pontok előtt Huszár Gábor polgármester átadta a „Szentgotthárd Nemzetiségekért Díj”-at Paukovits Helmut, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére, majd a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek meg a múlt hétvégén elhunyt Rimfel Ferenc atyáról.

Huszár Gábor polgármester az iskolák jövőjéről, a tankerület és az egyházmegye elképzeléseiről tájékoztatta a képviselőket, idézve Dr. Székely János megyéspüspök szentgotthárdi szülőkhöz írt leveléből. December 10-én a pedagógusok és a szülők részére szervezett fórumot az iskolákat fenntartó és működtető tankerület, valamint az egyházmegye, ahol minden érintett megismerkedhetett a tervekkel, lehetőségekkel. A szentgotthárdi iskolák egyházi fenntartásba kerüléséről jövő tavasszal a szülők döntenek.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadását és a képviselők felvetéseit követően megtárgyalták az önkormányzati részvétellel működő vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztést. Elfogadták a vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző testület, valamint az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról és az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról szóló beszámolót is.

A 2020. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek jóváhagyása után megvitatták a 2019. évi közbeszerzéseket részletező napirendet is. Az előterjesztő hangsúlyozta, hogy nem indult jogorvoslati kérelem az eljárásokhoz kapcsolódóan, amely azt jelzi, hogy mind a Közbeszerzési Bizottság, mind pedig a közbeszerzésekkel foglalkozó köztisztviselők kiemelkedő munkát végeztek a közbeszerzési eljárások terén.

Egyhangúlag megszavazták a Nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnokával kötendő feladat-ellátási szerződést és a 2020. évi belső ellenőrzési tervet is.

Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzésére is sor került az idei évben, az ezzel kapcsolatos belső ellenőri jelentés alapján összességében megállapítható, hogy a pályázati eljárások a vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlanak.

Az elmúlt időszakban az Önkormányzat két 100%-os tulajdonú Kft-jének Felügyelő Bizottságaiban két tag jelezte lemondását. A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. esetében Pécsi Józsefet, a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság külsős tagját, a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságába pedig Kovács Ágnest delegálták.

A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelméről is döntöttek, az országos tiszti-főorvos hozzájárulásával jóváhagyták, hogy az intézmény - a csökkent ellátotti létszámokra tekintettel - 2020. január 1-jétől a korábbi 5 helyett 4 körzetben lássa el a védőnői feladatokat Szentgotthárdon. Az intézmény ugyanakkor egy asszisztensi álláshellyel bővül január elsejétől a testület jóváhagyása alapján.

Labritz Béla alpolgármester javaslata alapján jutalomként 6 havi bruttó fizetést szavaztak meg a polgármester részére. Huszár Gábor polgármester jelezte, hogy a jutalom összegét ismét segítségnyújtásra fogja felhasználni.

A közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket a bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták, így az ott elhangzott javaslatokat figyelembe véve döntöttek az István király utcai forgalomtechnikai küszöbök megszüntetéséről, helyettük a fürdőparkolónál burkolatszint-emelések kialakításáról. Megszavazták, hogy az István király utca keleti oldalán, a Kossuth út - Kilián utca közötti szakaszon meg kell vizsgálni a megállási tilalom elrendelésének lehetőségét. 3,5 tonnás súlykorlátozást rendeltek el Szentgotthárd-Rábafüzesen a 2239 hrsz. út 2250. - 2245. hrsz.-ú ingatlanok közötti szakaszon, a 2239. hrsz-ú közút, Móra F. utca 2. illetve 9. számú ingatlanok közötti - gépjárművel jelenleg nem használható - szakasza járhatóvá tételével pedig elvben egyetértettek, azzal, hogy a költségvetési lehetőségek függvényében napirenden tartják a megvalósítást. Szentgotthárd-Rábatótfaluban, az Akác utcában 20 km/h-ás sebességkorlátozást rendeltek el, illetve az utca Felsőpatak utcai kereszteződéséhez történő forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről is döntöttek.

A temetkezési szolgáltatás tapasztalatairól, a temetők fenntartásának, rendjének áttekintéséről szóló beszámoló kapcsán határoztak arról, hogy a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2020. évi költségvetés tárgyalásakor térnek vissza. Emellett elvi hozzájárulásukat adták a sírhelymegváltási és temető-fenntartási hozzájárulási díjak növeléséhez az üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. javaslatai szerint. Ehhez az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a díjmódosítással kapcsolatos helyi rendelet módosítását újra elő kell terjeszteni.

A szentgotthárdi Várkert fejlesztéséhez kapcsolódóan „A Ciszterek mindennapjai tanösvény kialakítása és a várkerti játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése" címmel pályázatot nyújt be az Önkormányzat a „Térségi turisztikai attrakciófejlesztés" elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati felhívásra. Pozitív elbírálás esetén 7 db, rendhagyó módon döntött kivitelű, nyitott kódex megjelenésű tábla kerülhet ki a várkert különböző pontjaira, amelyen többnyelvű ismertető olvasható majd az egykor itt élt ciszterek életéről, szokásairól. Sőt, ezeket a helyszíneket egy interaktív quiz játék is összeköti majd. A Honismereti Klub és a helyi plébánia támogatásával összeállított projekt további eleme egy modern, többfunkciós, kombinált játszóvár telepítése a park játszótéri részén. A támogatási intenzitás 60%, így kedvező elbírálás esetén az Önkormányzat vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges legfeljebb 7.739.372,- Ft önerőt a jövő évi költségvetés terhére.

Felülvizsgálták az önkormányzat öt évre szóló parkoló-kialakítási ütemtervét azzal, hogy - többek között - javasolták a közvilágítás kiépítését az Árpád úti parkolónál és egy parkolóház építésének ösztönzését is, illetve elfogadták a parkolási rendelet módosítását. E napirendi pont alatt tárgyalták a SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolóját a város fizetőparkoló rendszerének átalakításával kapcsolatban, a jövő évtől a nyomdai költségek emelkedése miatt a kedvezményes éves lakossági bérlet díja mindösszesen 200,- Ft-tal emelkedik, továbbá az ennek függvényében kialakított díjak is ezzel arányosan változnak majd. A Kossuth Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálatával kapcsolatos szakértői jelentéssel egyetértettek, ennek megfelelően a várakozóhelyek kijelölését itt - a hely hiánya miatt - nem támogatták.

Területértékesítést és bérleti szerződéshosszabbítást követően az első lakáshoz jutók támogatásáról is döntöttek.

A nyílt ülést Huszár Gábor polgármester karácsonyi gondolatokkal, jókívánságokkal zárta, az önkormányzati cégek ügyvezető igazgatóinak munkabér felülvizsgálatáról, valamint a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj" odaítéléséről zárt ülés keretében tárgyaltak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2019. december 12.

Fotó: Pap Eszter 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal