Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Megtartotta októberi ülését a Képviselő-testület

Megtartotta októberi ülését a Képviselő-testület
2023. október 30. hétfő, 10:34

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóval vette kezdetét a Képviselő-testület októberi ülése.   

Mint 2005 óta minden évben, a képviselők megtárgyalták az önkormányzat aktuális vagyongazdálkodásának helyzetét és elfogadták a következő időszakra vonatkozó irányelveket is azzal, hogy a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőhöz vezető István Király út fürdővel szemközti oldalán megszerzett önkormányzati területek turisztikai hasznosítását lehetővé kell tenni, az ehhez szükséges forrást biztosítják, illetve a Baross Gábor u. 8. sz. alatti ingatlan hasznosítására a költségvetés tárgyalásáig javaslatokat kell gyűjteni.

Napirendre került a közlekedés helyzetét tárgyaló előterjesztés is, amely részletesen felvázolta a jelenlegi helyzetet, így - egyebek közt - a megvalósult útfelújításokat és a forgalmi rend változását is. A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak teszik ki. Az önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek burkolat-felújítására - saját forrásból és pályázati támogatásokból - 123 M Ft-ot költött idén a város. Több pályázati projekt is folyamatban van, előkészítés alatt áll például a Haris vasúti megállóhelynél egy új gyalogos vasúti átjáró, illetve ehhez csatlakozó új gyalogút kiépítése a Felsőliget utcáig. Hivatali, illetve lakossági kezdeményezésre több javaslat is megfogalmazódott egyes közlekedési szituációk és megoldást kívánó helyzetek kapcsán. Döntöttek egyebek közt forgalomtechnikai tükrök, közlekedési táblák kihelyezéséről, továbbá arról, hogy a Kossuth Lajos úti sportcsarnok környezetében egy gyalogátkelőhelyet létesítenek. A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola előtti parkolók közül 6 darabot un. „KISS & GO" parkolónak alakítottak ki (az iskolába menő gyermek egy gyors ölelésnyi idő után már el is hagyja a kocsit, az pedig tovább hajt), 5 perces várakozási intervallummal, tanítási napokon 7.00 - 8.00-ig terjedő időszakban. Tekintettel az Ipari Parkba vezető út és a Füzesi úti útkereszteződésben műszakváltáskor tapasztalható nagy forgalomra, szakmai tanulmány is készül a kereszteződés esetleges átalakításra (körforgalom vagy lehajtók építésére).

A temetők üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalásával folytatódott a munka. A temetőfenntartást Szentgotthárd központi temetőjében, valamint 6 városrészi temetőben, továbbá külön megállapodás alapján a Zsidó temetőben végzi a SZET Szentgotthárdi Kft. A köztemetőfejlesztési terv kapcsán számba vették, hogy milyen felújítások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Az üzemeltető által a jövő évre tett áremelési javaslatot is elfogadták.

Az előírásoknak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Szentgotthárdon a Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje lát el ilyen feladatot. Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, működési területük is a szentgotthárdi kistérség, az éves munkáról szóló részletes beszámolójukat azonban a szentgotthárdi képviselő-testület is megtárgyalta. A képviselő-testület összességében a szakmai munkát jó színvonalúnak értékelte és köszönetét fejezte ki az intézmények munkatársainak a magas színvonalú munkáért.

Módosították a költségvetési és a helyi adókról szóló rendeletet is. Az előbbi esetében a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történt meg, az utóbbival pedig egy időbeli kedvezményt illesztettek a telekadó helyi rendszerébe.

A rendezési terv módosítása kapcsán az elfogadási és hatályba léptetési szakaszhoz érkezett az önkormányzat: az eljárásban a közreműködő szakhatóságok előírásait, a partnerségi egyeztetés során felmerült észrevételeket és az állami főépítész által megfogalmazottakat is átvezették a dokumentumokon.

A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj összegének emelését kezdeményezte a pályázatokat elbíráló Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság. Javaslatukat elfogadva 2024. évtől az ösztöndíj mértéke a középiskolai pályázók számára 6.000,-Ft/hó összegről 10.000,- Ft/hó összegre, a főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytató pályázók számára 12.000,-Ft/hó összegről 20.000,- Ft/hó összegre emelkedik.

A tavalyi év drasztikus energia áremelkedései miatt az önkormányzat tavaly első alkalommal energiamegtakarítási intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedésekről összességében elmondható, hogy rövid távon is jelentős megtakarítást sikerült elérni általuk. Az idei fűtési szezonra előkészített intézkedési tervvel minden épületnél egy átlagos 10 %-os energia felhasználás csökkentést terveznek elérni a korábbi, energiamagtakarítási intézkedésekkel még nem érintett 2021/2022. év fűtési idényhez képest. Emellett elrendelték a Kossuth utcai Szentgotthárdi Sport és Szabadidő Központra, a tekepályára és a Hunyadi úti Rendelőintézet épületére napelemes rendszer telepítését, az ehhez szükséges pénzügyi forrást biztosítják.

Jóváhagyták a Gotthárd-Therm Kft. kérelmét is, amelyben a közüzemi terhek viseléséhez kérnek támogatást. A tavaly év végén jelentkezett közel tízszeres gázáremelkedés még mindig likviditási problémát jelent a fürdő működésében, így a közüzemi számlák rendezéséhez a tulajdonos önkormányzat 26.850.938,-Ft összeggel járul hozzá.

Egyetértettek azzal is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Szlovén Rába-Vidék Térségfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökséghez a Szentgotthárd-Rábatótfalu kultúrház épületének felújítására. Kedvező elbírálás esetén megvalósulhat a nagyterem megnyitása a belső udvar felé, az akadálymentes illemhelyiség, teakonyha, akadálymentes parkoló és irodahelyiség kialakítása, továbbá a nyílászárók cseréje és a homlokzat hőszigetelése is.

Támogatták a Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét és a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap maradványösszegének terhére 541.925,- Ft-ot biztosítanak a Szentgotthárd, Széll K. tér 11. szám alatti civil irodahelyiségek festési költségeinek finanszírozására.

Jóváhagyták az Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért kérelmét is, amely a korábban megítélt támogatás felhasználásának pontosítására vonatkozik.

A törvény előírásainak megfelelően felülvizsgálták a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendeletet és döntöttek arról, hogy az abban írtakat további hét évig fenntartja a város.

A továbbiakban önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket hozott meg a képviselő-testület, illetve első lakáshoz jutó helyi fiatalokat is támogatott.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal