Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Megtartotta októberi ülését a Képviselő-testület

Megtartotta októberi ülését a Képviselő-testület
2020. november 02. hétfő, 13:54

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt ismét a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Refektóriumában, egymástól megfelelő távolságot tartva üléseztek a képviselők. Szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásával vette kezdetét az októberi rendes ülés.

 

 

 

Részletes előterjesztés foglalkozott az önkormányzati vagyongazdálkodás helyzetével, illetve a következő időszakra vonatkozó vagyongazdálkodási irányelvekkel. Az Önkormányzat célja a meglévő vagyon racionálisabb működtetése, ezáltal a többletbevételek generálása.

Ahogy minden év októberében, úgy most is foglalkoztak a közlekedés és a gyalogos közlekedés helyzetével. Hosszas egyeztetés előzte meg az elfogadást, az Idősügyi Tanács is tárgyalta az előterjesztést, illetve a bizottsági üléseken is alaposan megvitatták a napirendi pontot. Jóváhagyták a Deák F. utcában a Széchenyi utcai kereszteződésétől a megállási tilalom elrendelését, az István király utcában, a Rábaliget lakópark mögötti önkormányzati úton a behajtási tilalom kivéve engedéllyel elrendelését, továbbá egyetértettek a műfüves pályához vezető úthoz behajtási tilalom kivéve engedéllyel, kivéve személyszállítás elrendelését. A Gárdonyi utca Hunyadi utcai kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás kötelező” tábla helyett „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát helyeznek ki. Megszavazták a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui úti, illetve Szentgotthárd-Rábakethely, Radnóti úti játszóterek megközelítésére szolgáló útszakaszokon az „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezését. Egyetértettek az Árpád úton a Szabadság téri Liget déli oldalán lévő út kereszteződésében lévő megállási tilalom 15 m szakaszra történő korlátozásával, valamint a várakozási korlátozás kezdetének az útkereszteződéstől nyugati irányba 20 méterrel történő áthelyezésével. Elfogadták a járdaépítési és -felújítási ütemtervet is.

A Lakáskoncepció felülvizsgálata során konklúzióként az fogalmazódott meg, hogy a piaci alapú bérbeadást célszerű preferálni.

Az előírásoknak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Szentgotthárdon a Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje lát el ilyen feladatot. Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, működési területük is a szentgotthárdi kistérség, az éves munkáról szóló részletes beszámolójukat azonban a szentgotthárdi képviselő-testület is megtárgyalta. Az idei év jelentős kihívások elé állította az intézményeket: a járványhelyzet kapcsán az egyes szolgáltatások működtetése a központi előírásoknak, módszertani útmutatóknak megfelelően és a mindenkori helyzethez igazodva történt. A szociális szakemberek a nehezebb időszakokban is példaértékű munkát végeztek. Fontos előrelépés, hogy idén áprilistól már a városrészeken is igénybe vehető hétvégén és ünnepnapokon is a szociális étkeztetés. Megtörtént az Arany János út 3. szám alatti épület belső felújítása is: mosóhelyiség, közösségi helyiség a munkatársak részére, továbbá irattár kialakítása valósult meg itt. A bölcsőde hatékonyan, jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik - fontos fejlemény a mindennapi működése szempontjából, hogy nyert a bölcsőde bővítésére összeállított önkormányzati pályázat. A képviselő-testület összességében a szakmai munkát jó színvonalúnak értékelte és köszönetét fejezte ki az intézmények vezetőinek és munkatársainak – különösen a koronavírus-járvány első hulláma alatt tanúsított helytállásukért, önzetlen munkájukért.

Jóváhagyták a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázat Móra Ferenc Városi Könyvtár általi benyújtását is. Kedvező elbírálás esetén a felnőtt részlegben kiszolgálópult, továbbá az olvasótermi asztalok cseréje történne meg. Irodaszerek tárolására alkalmas szekrényeket is vásárolnának, a gyermekrészlegben egységesítenék a könyvespolcokat, ugyanitt bővítenék olvasótermi asztalokat és székeket, továbbá informatikai eszközöket is beszereznének. Nyertes pályázat esetén a projekt 4.236.500,- Ft összköltségéhez 436.500,- Ft önrészt biztosítanak.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület – az Önkormányzatának segítségével – pályázatot nyújtott be a LEADER „Élhető vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú pályázati konstrukcióban a szentgotthárdi színház alsó szinten lévő öltözőinek és hozzá tartozó szociális blokkjainak a felújítására, valamint az elavult színházi hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére. A benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, de a benyújtott pályázathoz képest kevesebb támogatási összeggel. A különbséget a tulajdonos önkormányzat biztosítja, így mindösszesen 1.821.381,- Ft saját forrást biztosít a megvalósításhoz.

A Máriaújfalui Sportegyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, ugyanis az egyesület a 2019/2020-as TAO pályázatában egy 8+1 fős személyszállító mikrobusz beszerzésére közvetlen támogatásként 9,1 millió Ft-ot nyert, azonban az összeg lehívásához szükség van önerőre is, közel 4 millió Ft-ra, amelyet egy rövid lejáratú kölcsönnel szeretnének fedezni. Ennek határidőn belüli visszafizetéséhez az Önkormányzat támogatást biztosít a 2021. évi költségvetésében azzal, hogy a jövő évi TAO feltöltéseknél lehívható kiegészítő sportfejlesztési támogatást ezen összeg visszafizetésére is kell fordítani.

A koronavírus-járvány okozta bevételkiesés okán, valamint amiatt, hogy a gépjárműadó az idei évtől nem a települési önkormányzatot illeti meg, új adónemek bevezetésének lehetőségéről is tárgyaltak. A két szóba jöhető adónem – a lakossági kommunális adó és az építmény adó – közül egyik bevezetését sem támogatta a testület.

A 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában 10 %-os mértékű nyersanyagnorma emelést hagytak jóvá, és egyúttal javasolták a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben az élelmezési nyersanyagnormát eszerint fogadja el.

Módosították a költségvetési rendeletet és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, a településkép védelméről szóló, valamint a lakbérek megállapításáról szóló és a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is határoztak.

Ingatlanügyekről is tárgyaltak, Zsida városrészen a Szépvölgyi utcában ingatlanrészt vásárol az Önkormányzat, döntöttek ingatlanvásárlási kérelemről és ingatlanértékesítésekről is.

A rendezési terv kapcsán a folyamatban lévő partnerségi egyeztetést lezárták, két esetben pedig elindították a módosítást.

Elviekben támogatták a Széll K. tér 14. szám alatti társasház tetőtér beépítését és felülvizsgálták a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseit és díjait. A díjak az infláció mértékével emelkednek.

Sürgősségi napirendként került a képviselők elé a vis maior támogatás igénylése. 2020. október 3-án a heves vihar és jelentős mennyiségű lehullott csapadék következtében a Rábatótfalui városrész Felsőpatak utcájában és a Farkasfai városrész Hegyi utcájában az önkormányzati út mentén elhelyezkedő partfal több helyen károsodást szenvedett, leszakadt, az omladék a partfal tövében húzódó vízelvezető árokba és az úttestre omlott, a Hegyi utcában tizennégy a Felsőpatak utcában hét lakott ingatlan megközelítését veszélyeztetve. A támogatás igénylésével ezek a károk orvosolhatóak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal