Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók májusban

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók májusban
2020. május 06. szerda, 08:06

Ebben a hónapban számos évfordulóról emlékezhetünk meg városunkban. Talabér Lászlóné, a Szentgotthárdi Honismereti Klub tagja összegyűjtötte, hogy melyek is ezek. 

195 éve, 1825. május 13-án érkezett meg az apáti engedély a patika megnyitásához Szent-Gotthárdon. Ez volt az első lépés azon az úton, hogy a következő évtől önálló gyógyszertár működhessen a településen. Két pályázó is volt, közülük a szombathelyi érdekeltségűt elutasították. Eddig egy orvosnak volt ún. kézi gyógyszerkészlete, amit meg kellett szüntetni, hogy minden akadály elháruljon a gyógyszertár működése előtt. Dr. Varga Ferenc volt a tulajdonos, Wechsler Antal pedig az első gyógyszerész. Az alapításkor Szent István nevét viselő patika 1997-től újra felvette a régi nevét.

145 éve, 1875 májusától kezdték hivatalosan lejegyezni a szentgotthárdi ciszterek az időjárás megfigyelését. Naponta háromszor, állandó időpontokban: reggel 7, déli 14 és este 9 órakor olvasták le az adatokat. Addigra már szétvált az osztrák és a magyar megfigyelés. A mérésekre a jövő szempontjából volt szükség, hogy tudják mikor milyen mezőgazdasági munkát célszerű elvégezni. Lewanderszky Frigyes ciszterci aldozár (áldozópap) volt az első, aki 3 évig ezt a tevékenységet folytatta. 1878-tól 1883-ig Roszner József, majd a következő három évben Mezei Miksa Konrád ciszterci szerzetes figyelte és jegyezte le az adatokat. A megfigyeléseiket pontosan papírra vetették és aláírták.

140 éve, 1880. május 18-án halt meg gróf Zichy Hermann jakabházi birtokán. 1814. június 15-én született Molnáriban (ma Püspökmolnári). Édesanyját, gróf Festetics Júliát kétéves korában veszítette el. Édesapja, gróf Zichy Károly három évvel később vette feleségül Seilern Crescence-t. 20 éves volt (még nem nagykorú), amikor apja is meghalt. Nevelőanyja később férjhez ment gróf Széchenyi Istvánhoz. Zichy Hermann gróf katonatiszt lett, a szabadságharc idején Szentgotthárdon is toborzott a nemzetőrségbe. 1843-ban egyik megalapítója volt a helyi Olvasó egyletnek. 1859-ben Szombathely város első díszpolgára lett. 1852-ben Jakabházán építtette föl kastélyát családjának. 4 gyermeke született. Fia, ifjabb Hermann a körmendi járás országgyűlési képviselőjeként 1892-1896 között, Karolina lánya a szentgotthárdi Nőegylet egyik vezetőjeként a kisdedóvó megnyitásáért fáradozott.

125 éve, 1895. május 24-én elkezdődött a Dohánygyár építése. Az építőmunkások elhelyezése nem kis gondot jelentett, különösen az őszi–téli hónapokban. Széll Kálmán országgyűlési képviselő közbenjárására sikerült elérni, hogy a gyár itt épüljön, ahol a dohánytermesztésnek évszázados hagyománya volt. A környék legelső ipari üzeme volt. Főleg női munkaerőt alkalmaztak. Az első 40 évben szivarokat, 1935-től cigarettát gyártottak nagyobb részt külföldi piacra. A gyárat 1948-ban zárták be.

105 éve, 1915. május 17-től a világháború miatt liszthiány alakult ki az országban, így a környéken is, ami miatt a pékek egy időre kénytelenek voltak bezárni üzleteiket.

100 éve, 1920 májusában helyezték a gimnáziumunkba a magyar-latin szakos Vakarcs Kálmánt. Tanárként, majd igazgatóhelyettesként példamutató szorgalommal végezte munkáját. Emellett rendszeresen tudósított számos újságnak (Budapesti hírlap, Vasvármegye, Harangszó, Dunántúli lapok) 1933-ban nyugdíjazták. Évekig tartó kutatásai nyomán ekkortól jelentek meg könyvei. 1935-ben a "Szentgotthárd és környékének ismertetése", 1939-ben "A Szentgotthárd - muraszombati járás ismertetése". Három évtized alatt városunkban több egyesületben aktív közéleti tevékenységet folytatott, az evangélikus közösségben presbiter volt. 1952. március 3-án halt meg Csóron. (1872. október 5-én született Szatmárnémetiben.)

95 éve, 1925. május 3-án szentelte föl gróf Mikes János megyéspüspök ünnepélyes keretek közt az 59. számú Árpád cserkészcsapat zászlaját. Ők voltak a település első cserkészei. A közösség 1922. november 18-án alakult a gimnázium fiú diákjaiból. Első parancsnokuk Ujvári Ferenc tornatanár volt, akit 1924-ben áthelyeztek. Az őt követő Baitz Károly tanár a zászló ügyében a szentgotthárdi hölgyekhez fordult segítségért. A zászló elkészült, zászlóanyának az ivánci Sigray Margit grófnőt kérték fel, aki ekkor már a gimnázium tanulója volt.

90 éve, 1930. május 30-án, Trianon 10. évfordulóján a kegyetlen és igazságtalan döntés ellen képviselő-testületi gyűlést tartottak, ahol a revízió napirendre tűzését kérelmező levelet fogalmaztak meg.

85 éve, 1935. május 26-án szentelték föl a zsidai temetőben Zsida és Zsidahegy első világháborús halottainak emlékkeresztjét. A két szomszédos település lakói által állíttatott emlékkeresztre két oldalon 9-9 fő hősi halott nevét vésték. A sors úgy hozta, később még 7 nevet kellett felírni, akik a II. világháború áldozatai lettek.

75 éve, 1945. május 1-jén dr. Bartos Imre mb. igazgató a gimnázium épületében internátust, ill. diákotthont alakíttatott ki. Összesen 63 főt helyeztek el a második emeleti előadókban. A következő évtől a településen béreltek helyiségeket diákoknak. 1946. október 1-jén nyílt meg a Madách Imre népi kollégium, 1948-tól pedig menza is állt a rendelkezésükre. Mindezek kedvezően befolyásolták a tanulók létszámát.

45 éve, 1975. május 15-én adták át a turista szállót a Deák Ferenc utcában. A város szívében álló, jobb sorsra érdemes épületről már 20 évvel az átadása után, 1995 májusában így írt a helyi sajtó: „szellem járta épület”.

25 éve, 1995 májusában Farkasfa városrészben emlékművet avattak a két világháborúban elesett 16 hős tiszteletére.

5 éve, 2015. május 16-án megemlékezést tartottak és emléktáblát helyeztek el a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt, a mentőállomás udvarán. Dr. Felkai Tamás mentőorvos szavai olvashatók az emléktáblán: „1965-2015. 50 év Szentgotthárd és térsége mentéséért. Sokak életéhez van közünk. Némelyekhez kevesebb, némelyekhez nagyon is sok. De nem fogják tudni nevünket. Azt sem, mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és névtelen.”

Összeállította: Talabér Lászlóné
Fotó: dohanymuzeum.hu

Forrás: Szentgotthárdi Honismereti Klub