Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Rendeletmódosítás, pályázat benyújtása, ingatlanügyek - tájékoztató a legutóbbi polgármesteri döntésekről

Rendeletmódosítás, pályázat benyújtása, ingatlanügyek - tájékoztató a legutóbbi polgármesteri döntésekről
2021. március 29. hétfő, 10:57

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek megfelelően Huszár Gábor polgármester a veszélyhelyzet alatt minden hónapban két alkalommal dönt a várost érintő előterjesztésekről. Minden hónap 15. és 30. napjáig elkészült előterjesztésekkel kapcsolatban hoz döntéseket az azt követő napokban, és a tavaly kialakított gyakorlatnak megfelelően ezúttal is előzetesen egyeztet a Képviselő-testület tagjaival.

Az önkormányzat a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést. Mivel ennek kapcsán a közszolgáltatás tartalmában is változások történtek, a polgármester döntött a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról is.

A Szentgotthárd és Térsége Iskola, Gimnázium és Kollégium szétválásának kérdése már a tavalyi évben is felmerült. A Szombathelyi Egyházmegye a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában álló intézményegységek fenntartói jogának átadását kezdeményezte a Vörösmarty gimnázium, a Széchenyi iskola, a Magyarlak-Csörötnek, valamint a rábagyarmati iskola tekintetében. Egy másik kérelemben a Vas Megyei Szakképzési Centrum a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában álló Dr. Vargha Gábor Kollégium tekintetében kezdeményezte ugyanezt. Az oktatásért felelős miniszter a döntése meghozatala előtt beszerzi a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét is: a polgármester a szentgotthárdi intézmények vonatkozásában támogatta a kezdeményezéseket. Ehhez kapcsolódott az iskolai alapdokumentumok módosításának véleményezése is, hiszen az esetleges fenntartóváltással együtt az alapító okiratokat is aktualizálni kell majd.

A polgármester elfogadta a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2021. évi munkatervét is. Az intézmény az állomány gyarapítását az olvasói igényeknek megfelelően alakítja, folytatódik az új könyvek, szakirodalmak beszerzése. A vírushelyzet miatt előreláthatólag rendezvényeket, foglalkozásokat idén is korlátozottan lehet szervezni, emiatt nagyobb hangsúlyt fektetnek a honlap és Facebook felületek fejlesztésére is, könyvajánlókat tesznek közzé, a tartalmakat folyamatosan frissítik. A honismereti–helytörténeti tevékenység továbbra is kiemelt feladat, e területen tavaly háromoldalú együttműködési megállapodást is aláírt az Önkormányzat, a Honismereti Klub és az intézmény. Kapcsolódó önkormányzati pályázati lehetőségnek köszönhetően helyi értékeket népszerűsítő kiállítást is rendeznek. A múzeum nyitvatartása és a helytörténeti munka segítése mellett új feladat a Hianz Tájház működtetése, fejlesztése is.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum megbízott igazgatójának a vezetői megbízása 2021. június 30-án lejár, így az igazgatói munkakörre pályázat kiírásáról határozott a polgármester.

Ismét pályázható a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás, amelynek célja egyebek közt a települések belterületi csapadékvíz-elvezetési és - gazdálkodási rendszerének kialakítása is. Ehhez kapcsolódóan a Hivatalban már hónapok óta zajlik az előkészítő és tervező munka, számos pályázati és műszaki egyeztetés után állt össze a „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című nagyprojekt, amelynek benyújtását a polgármester támogatta. A projekt célja a városrészekre is kiterjedően a jövőbeni esetleges vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, emellett a vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint a lefolyás szabályozása, a csapadékvízzel történő gazdálkodás feltételrendszerének kialakítása. A fejlesztés a tervek szerint mindösszesen (bruttó) 299.556.415,- Ft-os projekt költségvetéssel valósulhat meg, 100%-os támogatási intenzitással. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen megvalósuló zárt-csapadékcsatorna építéssel érintett, a projektben nem szereplő teljes szakaszon a teljes körű járda felújításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 33.000.000,- Ft összegben biztosítja majd az önkormányzat.

A polgármester döntött arról, hogy helyi építési szabályzat módosítási eljárásában az államigazgatási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett észrevételeket elfogadja, az egyeztetési szakaszt lezárja, az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumot pedig végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek megküldik.

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatos előterjesztést jóváhagyása mellett a polgármester egyetértett azzal is, hogy a Hársas-tó strandbüféjének üzemeltetésére, bérletére és a tógondnoki feladatok ellátására együttműködési és bérleti szerződést kössön az önkormányzat.

Döntött ingatlanügyekről is, illetve a termelői piac működtetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről is.  

A napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal