Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Sajtóközlemény Szentgotthárd város polgármesterének 2020. március 30-i határozatairól

Sajtóközlemény Szentgotthárd város polgármesterének 2020. március 30-i határozatairól
2020. április 06. hétfő, 17:36

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Ennek megfelelően az április 1-jére tervezett, de a veszélyhelyzet miatt elmaradt testületi ülésre előterjesztett témákban polgármesteri határozatok születtek. Huszár Gábor polgármester a határozatok meghozatala előtt egyeztetett képviselőtársaival annak érdekében, hogy a döntések Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének álláspontját tükrözzék.

A döntések jelentős részének tartalmát befolyásolta a veszélyhelyzettel összefüggésben előállt új helyzet és az, hogy ennek folytán az Önkormányzat idei költségvetése – a kötelező feladatellátások biztosíthatóságára tekintettel – drasztikus módon át fog alakulni.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően márciusban került sor a civil szervezetekkel való együttműködés tavalyi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására. Azonban az Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil Fórum idei, közös éves cselekvési programtervéről, valamint a 2020. évi Civil alap pályázatról legelőbb a járványhelyzet megszűnésével döntenek majd – utóbbi kapcsán a civilek egyelőre nem számolhatnak az önkormányzat idei támogatásával. A képviselők ezúton is köszönik a civil szervezetek és az őket összefogó Szentgotthárdi Civil Fórum munkáját.

Az idei évi sporttámogatásokat is jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány, így a sportegyesületek részére – tekintettel az átalakult költségvetési helyzetre és a sportrendezvények felfüggesztésére is – egyelőre kevesebb összeget biztosít a város.

Beszámolt 2019. évi tevékenységéről a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület is. Az Egyesület 2020. évi munkatervét a polgármester jóváhagyta azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) és a Tourinform Iroda működtetésére megkötendő 2020. évi támogatási szerződést 2020. augusztus 31. napig köti meg az időarányos finanszírozás biztosítása mellett. Az Időutazó Múzeum működtetésének és a városi turisztikai feladatok ellátásának lehetséges szervezeti formájáról részletes dokumentációt kell készíteni a nyár közepéig. A polgármester elfogadta a Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót is.

 

Döntött önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztésekről is, valamint egyetértett a Szentgotthárd Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetek közötti támogatási és megbízási (vállalkozási) szerződések megkötésével is.

 

Határozat született a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2020. évi díjára vonatkozó javaslatokról azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, mint fenntartónak, a javaslatot véleményeznie kell, ezt követően pedig a térítési díjakat rendeletbe kell foglalni.

 

A polgármester a Szombathelyi Tankerületi Központ kérésére a Dr. Vargha Gábor Kollégium és a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának tervezett módosításával is egyetértett: a tervezettek szerint a Dr. Vargha Gábor Kollégium a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium intézménybe olvad be és annak tagintézményeként működik tovább, a zeneművészeti ágban pedig új tanszék, elektroakusztikus zene – billentyűs tanszék felvétele történik meg.

 

A napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal