Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 6. szám
Kiemelt hírek

Semmelweis nap Szentgotthárdon

Semmelweis nap Szentgotthárdon
2024. június 25. kedd, 21:43

A Refektóriumban gyűltek össze a város egészségügyi és szociális területén dolgozók, akiket Semmelweis nap alkalmából köszöntöttek. Dr. Kósa Éva szemész főorvos polgármesteri díszoklevelet, Sábler Péterné és Mezei Csabáné pedig „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat vehetett át Huszár Gábor polgármestertől.

 

 

A Himnuszt követően Németh Lilla, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola 5. osztályos tanulója szavalta el Zöld Attila Semmelweis napi köszöntő c. versét, majd Huszár Gábor polgármester szólt a jelenlévőkhöz.

Beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy egészségügyi rendszer működjön, és hogy mindannyian biztonságban érezhessük magunkat, ha valami okból kifolyólag gondozásra szorulunk. Az orvosok, ápolók, mentősök, védőnők, kisded nevelők, szociális gondozók, családsegítők és minden egészségügyi, valamint szociális dolgozó áldozatos munkája nélkülözhetetlen, és ennek kapcsán hálánkat nem lehet eléggé kifejezni.

A polgármesteri köszöntőt követően kitüntetések átadására került sor. dr. Horváth Boldizsárné dr. Kósa Éva szemész főorvos polgármesteri díszoklevelet vehetett át 17 éven át tartó lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként.

Dr. Horváth Boldizsárné, dr. Kósa Éva 1977-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen általános orvosként. 1977. szeptember 15. napjától Szombathelyen, a Markusovszky Kórházban kezdte meg orvosi hivatása gyakorlását és szakmai életpályája egésze is ezen intézményhez kötődik. 1982-ben szemészeti, míg 2001-ben gyermekszemészeti szakvizsgát tett. Főállása mellett, 2008. január 14-től 2024. május 31-ig, azaz több, mint 16 éven át, a Rendelőintézet Szentgotthárd szemészeti szakrendelésén is vállalt heti rendszerességgel betegellátási feladatokat.

Főorvosnő az intézménynél magas szakmai színvonalon, hivatása és a betegek iránti nemes alázat jegyében látta el a hozzá fordulókat. A felkéréseket elfogadva, a szélesebb közönség részére előadás tartásával, helyi újságban megjelenő cikk írásával közérthető stílusban ismeretátadásban is a lakosság érdekeit szolgálta.

“Szentgotthárd egészségügyéért és szociális ellátásáért díjat” vehetett át Sábler Péterné a Rendelőintézet Szentgotthárd, valamint Mezei Csabáné, a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd munkatársa.

Sábler Péterné, Molnár Hajnalka, középiskolai tanulmányait követően az egészségügyben helyezkedett el, egészen pontosan az iskolafogászaton, a mai Szent Gotthárd Általános Iskola telephelyi rendelőjében. Munkavégzés mellett képezte magát, szakosító irányban, annak érdekében, hogy az általa ellátott feladathoz megfelelő képzettséggel-végzettséggel rendelkezzen. Iskolafogászaton tevékenykedni sajátos élethivatás, ugyanis a páciensek gyerekek, esetükben teljesen más megközelítés szükséges, mint a felnőtt korosztálynál. Szakmai feladatvégzését nagyfokú lelkiismeretesség, alaposság jellemzi. Elméleti tudását folyamatosan fejleszti és minden helyzetben a gyakorlati tudnivalókat is lelkesen is elsajátítja. Ezen képességére különösen szükség is van az olyan szakterületen, ahol számos technikai eszközt használnak napi szinten. Hajnalka az átlagot messze meghaladó igényességgel figyel minden részletre a tisztaság és a sterilitás tekintetében is. Értelemszerűen a szakmai feladatellátáshoz hozzátartozik az adminisztráció pontossága, az esetek, beavatkozások szabályszerű rögzítése, jelentések határidőre történő elkészítése a finanszírozó szerv részére.

A gyermekek által nagyon szeretett „Hajni néni” kiválóan kialakította és használja azt a rá jellemző, empatikus eszköz-készletet, mely a formális oktatási tananyagnak nem része, ugyanakkor feltétlenül szükség van rá ezen korosztálynál – különös tekintettel az óvodásokra és alsó tagozatosokra. Az iskolafogászati ellátás meghatározó része a szűrésen alapuló preventív munka, melyhez szorosan kapcsolódik az edukációs rész a korcsoportoknak megfelelő módszerekkel - színezés, rajzolás, beszélgetés - és Hajni e területen is kreatívan, rugalmasan választja ki a leginkább megfelelőt.

Elmondható, hogy korosztályok fogorvosi leletanyagára van rálátása, ugyanis az egykori iskolások már saját gyermekeikkel kereshetik fel a rendelőt. Az évtizedek során, a rendelést vezető valamennyi szakorvossal összhangban, együttműködve látta el és látja el ma is a szó nemes értelmében vett hivatását. Szükség esetén az intézmény székhelyén keletkezett feladatokban is számíthattak rá. A munkavégzésen túli közösségi alkalmakhoz is szívesen csatlakozik, kedves humorral emelve a hangulatot.

A családi tűzhely őrzőjeként is nagyszerűen helytáll, megfelelően érezve a hivatás és magánélet közötti arányok helyességét. Munkájának méltó elismerése e dj.

Mezei Csabáné 1987 óta dolgozik szociális területen, 1987-től 1995-ig a Fővárosi Szociális Otthon Szentgotthárdi Intézetében dolgozott segédápolóként. A Városi Gondozási Központban 2001. április 10-én kezdte pályafutását segédgondozóként, a Házi segítségnyújtás szakterületen. Motivált volt arra, hogy kompetens szakemberré váljon, ezért a Szentgyörgyi Albert középiskola által szervezett munkavégzés melletti szociális gondozó és ápoló képzés keretében 2003. februárjában szakképesítést szerzett.

Ettől kezdve már szakképzett gondozónőként dolgozott továbbra is a Házi segítségnyújtás szakfeladaton. 2010-től munkáját elsősorban a társuláshoz tartozó csörötneki és magyarlaki ellátottak körében végezte. Az elmúlt 23 év folyamán szociális és egészségi problémák miatt kiszolgáltatott magányos, egyedülálló, idős emberek gondozásán, ápolásán, érdekeik képviseletén fáradozott. Munkáját példamutató magatartással, nagy szaktudással, maximális elhivatottsággal, alázattal, kellő szolidaritással és empátiával végezte. Az intézményben dolgozó munkatársakkal és ellátottakkal egyaránt harmonikus kapcsolat kialakítására törekedett. A Gondozási Központ kollektíva tagjaként aktívan részt vesz a közösségi életben, a különböző kulturális és szabadidős programokon. Ági hosszú évek óta fáradhatatlanul, időjárási viszonyoktól függetlenül kerékpárral közlekedett gondozottól gondozottig Csörötneken és Magyarlakon napi közel 20-25 km-t is megtéve annak érdekében, hogy a rá bízott feladatokat maradéktalanul ellássa. Az ellátottak körében az együttélés során kibontakozó és felszínre kerülő konfliktusokat a jó problémamegoldó képességének köszönhetően megfelelően próbálta kezelni és orvosolni. Rendelkezik a szociális szakma műveléséhez szükséges alapvető személyiségjegyekkel, személyes tulajdonságokkal, mint a humánus beállítottság, a megfelelő kommunikációs és együttműködési képesség, kezdeményezés, dinamizmus, erkölcsi integritás, tolerancia, szolidaritás, szociális intelligencia. Mindig kellő tiszteletadással fordult az idős, beteg emberek irányába, amivel maximálisan elnyerte bizalmukat. Ez idáig teljesített kiváló szakmai munkájával hozzájárult a város és a kistérség jobb és hatékonyabb szociális ellátó rendszerének fenntartásához és fejlődéséhez.

Az estet a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola és Szentgotthárd Város Vegyeskarának műsora zárta, majd a JustFood Kft. jóvoltából egy kis fogadás várta a jelenlévőket.

 

Fotó: Pap Eszter / Sztiphoto

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal