Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Városunk

Apátistvánfalva

Apátistvánfalva

Községünk Vas Megyében, annak is legnyugatibb csücskében, a szlovén-osztrák-magyar hármashatár közelében található. Legegyszerűbb megközelítése a 8-as számú főúttól Szentgotthárd városán keresztül történhet két irányban is: megközelíthető Máriaújfalu irányában, ahol már menet közben megcsodálhatják a kedves turisták az erdő övezte szépséges Hársas tavat, valamint egy kissé rövidebb hegyi útvonalon, a Kétvölgy községet jelző közlekedési táblát követve is.

Apátistvánfalva teljes kül-, és belterülete 1978 óta szigorúan védett, jelenleg az Őrségi Nemzeti Park része. Községünk és környéke a természetbarát turisták kedvelt pihenőhelye egész évben. Településünk kül-, és belterületén egyaránt hatalmas fenyőerdők és virágos rétek találhatók. Igen sok európai ritkaságú növény és állatvilággal, igen gazdag vadállománnyal, egyedülállóan tiszta és friss levegővel. Vidékünk Magyarországon gombákban és lepke faunákban a leggazdagabbnak mondható.

Településszerkezetünk is teljesen egyedi, szórvány jellegű. Egy-egy ház többségében külön áll a dombtetőkön és körülötte helyezkednek el a szántók, a kaszáló gyümölcsösök és a rétek, mely összességében mozaikos jelleget kölcsönöz. Írásos dokumentumok 1350-ben említik először a települést, mely névadója Harding Szent István ciszterei apát. Ő látható címerünkön is és az Ő tiszteletére emelték 1785-ben a még ma is nagyon szép műemlék templomunkat.

A jelenleg 393 fős lakónépességünk 90%-ban szlovén nemzetiségű, szlovén anyanyelvű és szinte teljes egészében katolikus vallású.

Hétköznapjainkat bearanyozza vidékünk csodálatos szépsége és lakosságunk, valamint egyesületeink amatőr csoportjaink hagyományőrző vidám népünnepségei. Önálló önkormányzatunk van, azonban a Kétvölgy és Orfalu községekkel alkotott körjegyzőség a törvényi változások miatt megszűnt. Településünk jelenleg Szentgotthárddal együtt Közös Önkormányzati Hivatalt működtet, a korábbi társközségek az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakoztak. A megmaradt alapellátást nyújtó intézményeink: háziorvosi szolgálat és a művelődési ház. A költségvetési megszorítások miatt Kéttannyelvű Általános Iskolát és Óvodát az Országos Szlovén Önkormányzat, falugondnoki szolgálatot a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ üzemeltetésébe adtuk. Továbbá 2013 októberében átadásra került az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága által működtetett új Ökoturisztikai Információs Centrum, amely a térségbe érkező turisták tájékoztatását szolgálja. A Határőr Emlékhelyen a határőrélet mindennapjait bemutató kiállítás várja az ide látogatókat.

Telefonszám: +36-94/536-001
Honlap: http://apatistvanfalva.hu