Turizem

Gledališče

Gledališče

Izmed monoštrskih spomenikov je najstarejša kašča, ki je trenutno gledališče. Zgradba je spremljala večstoletno zgodovino mesta. V obdobju naselitve cistercijanov so menihi sezidali veličastno cerkev, ki jo je leta 1605 cesarski kapetan Wolfgang Tieffenbach pognal v zrak, ker se je bal bližajočih se hajduških čet, ki so prihajale pod vodstvom Gergelya Némethyja. Esztergomski nadškof György Széchenyi je leta 1676-77 na prošnjo vernikov zgradil novo cerkev, ki jo je prior Marian Reutter med 1787-1790 - zaradi gospodarske dejavnosti cistercijanov - preuredil v kaščo. Cerkev so leta 1980 preoblikovali v gledališče in je sedaj središče mestnega kulturnega življenja.

Facebook