Turizem

Grajski vrt

Grajski vrt

Pisni viri omenjajo pri opisu cistercijanske samostanske knjižnice, kako pomirjajoč občutek je pogledati skozi okno na opatijski vrt. V heiligenkreuških časih so izoblikovali baročni vrt. Sadovnjaki in drevored so tvorili tako imenovan Grajski vrt, ki je danes največji osrednji mestni park.  Lokalno zaščiteno območje ima dva dela: razen baročnega vrta obsega še angleški park s številnimi redkimi rastlinskimi vrstami. Znamenita stavba grajskega vrta je Oranžerija.  Za severno stranjo cerkve-kašče so stala gospodarska poslopja cistercijanov, med njimi tudi oranžerija, znana kot vrtnarjevo bivališče oziroma blizu Rabe je bila pristava, na prostoru sedanje osnovne šole.

 

Ni pisnih dokazov, kdaj je bila zgrajena vrtnarjeva hiša. Bivališče vrtnarja z rastlinjakom je stalo že pred prihodom menihov iz Heiligenkreuza. Po izselitvi cistercijanov leta 1950 so zgradbo uporabljali kot stanovanjsko hišo, dokler ni postala neprimerna za bivanje. Nato jo je leta 1996 Sándor Gömbös obnovil.

Facebook