Turizem

Muzej slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel

Muzej slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel

Zgradba muzeja, ta t.i. „Štajerska hiša” je bila sezidana za potrebe tujih delavcev tovarne kos, ki jo je leta 1902 ustanovil baron József Wieser. Z lepim arkadnim vhodom je imela odločilno vlogo pri oblikovanju podobe mesta. Od leta1983, od 800. obletnice ustanovitve Monoštra, so tukaj prostori Muzeja slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel (Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum). Glavno zbirko ustanove v prvi vrsti predstavlja zbirka osnovnošolskega ravnatelja slovenske narodnosti, Károlya Gáspára (1914-1982), toda v stavbi se nahajajo tudi druge manjše razstave iz monoštrskih zbirk.

Facebook