Turizem

Podeželska hiša Hianz v Rábafüzesu

Podeželska hiša Hianz v Rábafüzesu

Ferenc Dankovics (nekdanji ravnatelj šole) in njegova žena Angyalka Szőke sta leta 1986 v šoli v Rábafüzesu odprla svojo zbirko krajevne zgodovine. Po smrti Ferenca Dankovicsa je skrb za zbirko prevzela Márta Lászlóné Cseri in zanje skrbela vse do zaprtja šole v Rábafüzesu. Na podlagi zbirke je leta 2006 v podružnični knjižnici v Rábafüzesu uredila zbirko slik. Leta 2009 je bila v podružnični knjižnici odprta RAZSTAVA KRAJEVNE ZGODOVINE, kjer smo uporabili nekdanjo zbirko zakoncev Dankovics. Leta 2011 je na podlagi dveh državnih razpisov in ob pomoči Mestne knjižnice Ferenca Móra (Móra Ferenc Városi Könyvtár / MFVK) uredila PODEŽELSKO SOBO nemške narodnostne skupnosti, ki je prva takšna soba v županiji. Soba je nastala iz enega dela skladišča Mestne knjižnice Ferenca Móra in je navedena tudi v brošuri slikanice z naslovom „Mesélőházak" (Hiše pripovedujejo), ki jo je izdalo združenje za podeželske hiše madžarskih Nemcev v sodelovanju z nemško nacionalno manjšinsko samoupravo. Nacionalna samouprava je leta 2016 na podlagi te zbirke odprla vrata Podeželske hiše! Z odprtjem podeželske hiše je etnografska zbirka (zbirala se je več desetletij) dobila dokončen dom. Od zdaj naprej, po predhodni najavi, lahko vsak obišče Podeželsko hišo Hianz v Rábafüzesu (Rábafüzesi Hianz Tájház). Leta 2016 je izšla prva knjiga o Rábafüzesu z naslovom 'Rábafüzes in Hianzovi' (Rábafüzes és a Hianzek) v kateri je opisana zgodovina zbirke z bogato prilogo fotografij.

Facebook